Vi vil informere deg at skredforskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil muligens vær i Midtre Gauldal torsdag 7 mai - aktiviter relatert til en ny og forbedret aktsomhetskart for jord og flomskred.  Hvis værforholdene tillater kan drone bli tatt i brukt.  Send alle tilbakemelding og evt. info til ald@ngu.no; 94831081