Vi vil informere deg at skredforskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil muligens vær i Midtre Gauldal torsdag 7 mai. - aktiveteter relatert til en ny og forbedret aktsomhetskart for jord og flomskred. Hvis værforholdene tillater kan drone bli tatt i brukt. Send alle tilbakemelding og evt. info til ald@ngu.no; 94831081